Documente necesare pentru întocmirea dosarului în vederea obținerii duplicatului actului de studii: 

  • Cerere eliberare duplicat
  • Adeverința eliberată de unitatea de învățământ necesară publicării în Monitorul Oficial;
  • Monitorul Oficial cu anunţul diplomei pierdute;
  • Declaraţie la notariat care să conţină obligatoriu următoarea menţiune: „actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garanţie la o instituţie de stat sau particulară, din ţară sau străinătate şi nu a fost înstrăinat cu bună ştiinţă altei persoane fizice sau juridice”, conform OME 3563/2021;
  • Două fotografii tip ¾;
  • Copii xerox: certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul) ;
  • Chitanţă de 10 lei de la Poştă (de completat pe mandat la Poştă: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, cod fiscal – 4701614, Trezoreria Municipiului Iaşi, CONT: RO43TREZ40620E335000XXXX, reprezentând contravaloare taxă duplicat);

Toate documentele vor fi depuse la Biroul Acte de studii, corp C, camera C.2, Inspectoratul Școlar Județean Iași

  CERERE ELIBERARE DUPLICAT.pdf