Certificatele de acordare a definitivării în învățământ, sesiunile 2015-2022, se ridică de la Inspectoratul Școlar Județean Iași, în ziua de joi a fiecărei săptămâni, de la Biroul Acte de Studii, corp C, camera C2.