INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Genoveva Aurelia FARCAȘ

Profesor de pedagogie

Doctor în Științele Educației 

UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAȘI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Curriculum vitae

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Mihaela Mariana ȚURA

Profesor de fizică

UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAȘI, FACULTATEA DE FIZICĂ

Curriculum vitae

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Laurențiu NĂVODARU

Profesor discipline tehnice

INSTITUTUL POLITEHNIC “GH. ASACHI” IAȘI, FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

Curriculum vitae