INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE MUZICALĂ

Irina Petronela FLORIAN

Profesor de muzică, teatru, coregrafie 

UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI 

Curriculum vitae

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE PLASTICĂ

Dumitru CRISTESCU

Profesor de grafic și industrial design 

UNIVERSITATEA DE ARTE ,,GEORGE ENESCU”- FACULTATEA DE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN SECȚIA DESIGN 

Curriculum vitae