INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE MUZICALĂ

Mihaela Roxana OTA

Profesor de pian

UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" IAȘI

Curriculum vitae

 

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE PLASTICĂ

Dumitru CRISTESCU

Profesor de grafic și industrial design 

UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU"- FACULTATEA DE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN SECȚIA DESIGN 

Curriculum vitae