INSPECTOR PENTRU GEOGRAFIE

Mihaela LESENCIUC

Doctor în domeniul geografie

Profesor de geografie

UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAȘI, FACULTATEA DE GEOGRAFIE ȘI GEOLOGIE

Curriculum vitae