INSPECTOR PENTRU BIOLOGIE

Liliana ANDRICI

Doctor în științe

Profesor de biologie

UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAȘI, FACULTATEA DE BIOLOGIE

Curriculum vitae