TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN JUDEȚUL IAȘI

Print

» Rezultate finale titularizare  2017.pdf

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi