Analiza atentă a rezultatelor obținute de elevii din clasele terminale de gimnaziu și liceu la simularea examenelor naționale – sesiunea 2024 organizată de Ministerul Educației a evidențiat nevoia creșterii șanselor de succes la evaluările externe ale tuturor elevilor din județul Iași. În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează, în intervalul 17-19 aprilie 2024, o simulare a examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat  la fiecare probă de examen.

Decizia de implicare a unității școlare în această evaluare va fi luată de Consiliul de administrație, după consultarea Consiliului profesoral, în așa fel încât, pe 1 aprilie să fie cunoscut numărul exact al școlilor care pot participa la acest demers de pregătire a elevilor.

Conținuturile evaluării (programele de examen) sunt cele stabilite prin O.M.E. nr. 6155 din 31 august 2023 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a    VIII-a, în anul școlar 2023-2024, respectiv O.M.E. nr. 6156 din 31 august 2023 privind organizarea şi desfăşurarea examenului național de bacalaureat – 2024.

Subiectele și baremele de notare vor fi realizate de grupuri de lucru pe discipline la nivel județean, cu respectarea programelor în vigoare și a modelelor publicate de Ministerul Educației.

Susținerea probelor și evaluarea se vor realiza la nivelul școlii, în format clasic (fără acces la platforma de evaluare digitalizată), iar rezultatele vor fi analizate și comunicate elevilor și părinților acestora.

Pentru parcurgerea cu succes a acestei etape, demersul didactic și pedagogic va fi adaptat nivelului și nevoilor elevilor. Totodată, acolo unde este necesar, va fi realizat unui program de activităţi remediale/ de pregătire suplimentară individualizată și personalizată, vizând reducerea decalajelor în învățare/performanță școlară, efectuarea unei evaluări ritmice, obiective şi relevante a prestației și a progresului fiecăruia dintre elevi, precum și informarea, conștientizarea și motivarea acestora privind participarea la examenele de final de ciclu și promovarea lor.