REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI AU PARTICIPAT LA CEA DE-A CINCEA REUNIUNE A PROIECTULUI WATT ELSE

 

În perioada  2-3 martie 2022, în Torino, Italia, a avut loc cea de-a cincea reuniune transnațională a proiectului european WATT ELSE – ”Network for a dynamic actors involved in the transition of competences in the energy field facing learning challenges in Europe”, în care Inspectoratul Școlar Județean Iași este partener, alături de alți 10 parteneri din 5 țări: Franța, Italia, Spania, Grecia, Suedia. Proiectul este un parteneriat strategic Erasmus+ și presupune schimbul de bune practici între instituții din sectoare diferite - educație, firme private și autoritatea publică - din fiecare țară parteneră în domeniul energetic, având scopul de a realiza o comparație între practicile profesionale din sectorul local de industrie energetică pentru a le îmbogăți și pentru a veni în sprijinul zonelor din care provin partenerii proiectului, sensibilizând publicul larg față de cultura științifică, tehnică și industrială.

Obiectivele proiectului urmăresc cunoașterea aprofundată a evoluției locurilor de muncă în vederea asigurării unei mai bune inserții sociale și crearea unei hărți la nivel european a locurilor de muncă și a competențelor din domeniul energetic. Astfel, fiecare partener a avut sarcina de a realiza o diagnoză a locurilor de muncă din regiunea de proveniență în acest domeniu și de a descrie competențele profesionale a ocupațiilor și profesiilor respective.

La această reuniune de proiect, Inspectoratul Școlar Județean Iași a fost reprezentat de doi membri ai echipei de proiect. Pe parcursul celor două zile de activități organizate în Torino de Fundația pentru Tehnologiile Informației și Comunicațiilor, au fost organizate ateliere de lucru  pe tema  cartografierii europene a viitoarelor locuri de muncă și a competențelor din domeniul energetic, a traseelor de formare pentru competențe energetice  și pentru elaborarea unui program de instruire în domeniul energetic. Programul a fost complex, incluzând și prezentarea proiectului PROSPECT2030 de către un reprezentat al Universității Tehnice din Torino, focalizat pe o bună guvernare, ca acțiune fundamentală pentru reducerea emisiilor de CO2 și stimularea tranziției energetice către o economie cu emisii scăzute de carbon. De asemenea, agenda întâlnirii a inclus participarea la o conferință internațională organizată de EnviPark - centru de cercetare și inovare din Torino. Conferința a permis diseminarea activităților proiectului Watt Else dar și un schimb de bune practici din domeniul energetic  pentru că au fost prezentate și alte proiecte: InterBITS, care își propune să îmbunătățească activitățile de formare în domeniul energiei și mediului, îmbunătățind astfel eficiența politicilor și programelor din Piemonte în domeniul energiei, mediului, inovarea IMM-urilor, SKILLED, care a prezentat strategii durabile pentru dezvoltarea locală. Totodată, a fost organizată și o vizită  de studiu la Parcul Tehnologic din Torino care este construit aplicând tehnologii de construcție ecologică și principii de arhitectură durabilă și care este activ de peste 20 de ani  promovând inovația în domeniul ecologic.