Inspectoratul Școlar Județean Iași promovează educația digitală prin proiectul Erasmus+ DigiTools

 

În contextul educațional generat de pandemia de Covid-19, experiența mutării instruirii elevilor în mediul online a schimbat mult rolul profesorilor, care s-au adaptat rapid și au integrat în practica profesională curentă instrumente inovatoare, susținute de noile tehnologii. Acest lucru deschide oportunități fără precedent pentru educație, dacă atât școlile online, cât și cele tradiționale continuă să dezvolte nu numai tehnologia, ci și pedagogia necesară pentru excelență în învățare.

Astfel, începând cu luna iunie 2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi participă la implementarea activităţilor proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ Digitalization of Training Contents for Middle Schools - DigiTools („Digitalizarea conținuturilor instruirii pentru învățământul gimnazial”), alături de alte șapte instituții partenere din educație sau sectorul IT din Turcia, Bulgaria, Irlanda, Spania, şi România.

În acest cadru, în zilele de 28 februarie și 1 martie 2022 a avut loc la București cea de-a doua întâlnire tehnică a proiectului, la care doi reprezentanți ai I.S.J. Iași, împreună cu delegațiile partenere, au analizat starea curentă a celor trei produse intelectuale prevăzute. Referitor la primul produs, „Clasa mea digitală”, au fost vizate armonizarea abordării cadrului rezultatelor învățării digitale pentru știință, matematică și engleză, definirea conținutului digital pentru predare și evaluare, prezentarea planului de lucru. Cel de-al doilea produs intelectual vizează evaluarea și a condus la analiza instrumentelor ce pot fi integrate în platforma digitală. Al treilea produs prevăzut în proiect, ghidul pentru profesorii mentori, aduce în atenție planul de lucru pentru definirea abilităților de coaching pentru profesori, prezentarea chestionarelor pentru analiza calitativă de tip focus grup. Activităţile din prima zi au fost completate cu aspecte privind managementul și implementarea proiectului.

Această reuniune transnațională a constituit un pas important în realizarea demersurilor propuse de instituțiile implicate, iar pentru comunitatea școlară ieşeană, proiectul va reprezenta o crea o nouă resursă educațională, bazată pe un mediu accesibil și interactiv.  

 

Responsabil proiect – Gabriela Conea,

Inspector școlar pentru proiecte educaționale

Tel. 0758-89407