Inspectoratul Școlar Județean Iași sprijină desfășurarea în condiții de siguranță a activității școlilor ieșene prin proiectul POIM „Școala - mediu sigur și sănătos de învățare”

 

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar în curs, Guvernul României, în cadrul Ordonanței de Urgență 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021 în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2, oferă instituțiilor de învățământ preuniversitar posibilitatea de a obține finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru achiziționarea de containere sanitare mobile și de echipamente/ dispozitive de protecție medicală (măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor etc).

Pe 19 octombrie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene  a lansat apelul și  Ghidul de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.

Pe 11 noiembrie 2020, în cadrul acestui apel, pentru a  susține școlile din județ, Inspectoratul Școlar Județean Iași a depus, în calitate de coordonator, proiectul Școala - mediu sigur și sănătos de învățare.

Formularul de aplicație prevede un buget de 6.328.358,92 lei  și 76 de parteneri locali, reprezentând 36 de școli din mediul urban și 40 din mediul rural.

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi  cei 42201  de elevi din școlile partenere, precum și  cei 3153 de membri ai personalului didactic și nedidactic din aceste instituții de învățământ.

Scopul proiectului este sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru gestionarea situației cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, prin asigurarea infrastructurii funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ în anul școlar 2020-2021.

Obiectivul  principal este constituit de asigurarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică generată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin dotarea unitaților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, aparatură destinată dezinfecției și sterilizarii aerului de tipul nebulizatoarelor.

Obiectivele specifice sunt  asigurarea necesarului de 197077  de litri de dezinfectanți  și a 8350359 de măști de protecție medicală pentru elevii și persoanele implicate în activitatea educațională în cadrul  celor 76 de unități de învățământ din județ. Totodată, proiectul va oferi fondurile necesare pentru dotarea a  70 de  unități de învățământ preuniversitar de stat cu 1958 de dispensere și a 72 de unitați de învățământ cu 1217 lămpi de dezinfecție, aparatură necesară pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2.

Prin acest proiect de anvergură, Inspectoratul Școlar Județean Iași va contribui direct la desfășurarea în condiții de siguranță sanitară a activității didactice din cele 76 de  instituții beneficiare.