Concursul de desen "Autori copiii" - Comunicat de presă TVR Iași

Print

» Comunicat de presă

 

Astăzi, la ISJ, vorbim despre bani și bănci

Print

Să vorbim despre bani și bănci – activitate de formare

găzduită de Inspectoratul Școlar Județean Iași


Astăzi, 22 aprilie, în sala de conferinţe a Inspectoratului Școlar Județean Iași, începând cu ora 10.00, se desfăşoară o activitate de formare inedită, în domeniul antreprenoriatului, sub genericul Să vorbim despre bani şi bănci. Iniţiativa aparţine Băncii Naţionale a României, parteneri fiind Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.

Evenimentul se adresează elevilor de liceu, în special celor de la liceele de profil, dar şi profesorilor de economie sau care predau disciplina Educaţie antreprenorială. Vor fi prezenţi aproximativ 60 de elevi din clasele X-XI, de la Colegiul Economic Administrativ, Liceul Tehnologic Economic de Turism şi Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”.

“Considerăm că este util pentru elevi să-și exerseze spiritul antreprenorial, să cunoască elemente noi de educaţie economică. Aceștia au posibilitatea să se familiarizeze cu noțiuni specifice activităţii bancare şi să cunoască în mod direct aspecte din istoria monedei naţionale, de la specialişti consacraţi în domeniu.” a subliniat prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, inspector de specialitate. Ideea de a sprijini educaţia financiară în învăţământul preuniversitar este susţinută de Banca Naţională a României printr-o serie de activităţi de informare, cât şi de formare.

În acest sens, prezenţa consilierului viceguvernator al Băncii Naționale Române, Nicuşor Ruiu, cât şi a directorului adjunct al Direcţiei de Comunicare a BNR, Mircea Mureşan, sunt oportunităţi pentru elevii ieşeni să cunoască de la specialişti informaţii referitoare la tradiţia BNR, dar şi cu privire la provocările şi perspectivele oferite de aceasta.

Proiectul este implementat numai în patru judeţe: Alba, Iaşi, Dolj şi Gorj.

 

Mai multe detalii:

Prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu
Inspector de Istorie și Științe Socio-Umane
Inspectoratul Școlar Județean Iași
tel. 0722 346 875

 

Ecouri de eveniment – Conferința Națională "Pluralism și alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice"

Print

Ecouri de eveniment – Conferința Națională

Pluralism și alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice

Într-un spațiu academic privilegiat – Aula Magna a Universității „Al. I. Cuza” Iași – în prezența unui public avizat format din directori, cadre didactice, studenți, dar și părinți interesați de temele propuse, Inspectoratul Școlar Județean Iași a lansat prima conferință din ciclul Paradigmele educației moderne – viziune, valori, modele.

Personalitățile din prezidiu, reprezentanții Ministerului Educației – domnul prof. dr. Gheorghe Felea, consilier superior și prof. Stelian Fedorca, consilier al Ministrului educației – rectorul Universității „Al. I. Cuza”, prof. dr. Vasile Ișan au apreciat actualitatea temelor propuse spre dezbatere, subliniind și interesul pe care îl prezintă domeniul vast și provocator al învățământului particular, dar și al alternativelor educaționale.

Conferința națională Pluralism și alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice, organizată în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, și-a propus, ca obiectiv general, promovarea învăţământului alternativ şi particular din perspectiva diversităţii ofertei educaţionale şi a realizării unei educaţii individualizate care respectă aptitudinile, interesele, nevoile şi ritmul propriu de dezvoltare ale copilului.

Cu impact deosebit asupra publicului, prin abordarea științifică a problematicii propuse, prin noutatea informațiilor din domeniu, prin eleganța și siguranța prezentărilor, au fost lucrările susținute în plen de prof. univ. dr. Carmen Crețu, prorector al Universității „Al. I. Cuza”, de prof. dr. Camelia Gavrilă, Inspector Școlar General și de conf. univ. dr. Liliana Stan, de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iași.

Peste 50 de autori din Iași, dar și din alte județe ale țării au susținut lucrări în cadrul celor trei secțiuni: Alternativele educaţionale – abordări ale educaţiei centrate pe elev; Politici manageriale şi de leadership în contextul învăţământului de stat şi particular. Provocări, dileme, soluţii, modele de bună practică și Ethos-ul şcolii – tradiţie şi creativitate în paradigmele şcolii româneşti.

De mare succes a fost și expoziţia alternativelor educaţionale şi a unităţilor de învăţământ particular din judeţul Iaşi, organizată în Sala Paşilor Pierduţi a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. A fost un prilej pentru participanți de a cunoaște altfel, prin intermediul standurilor de prezentare atractive, Alternativele Step by Step (reprezentate de Școala “Titu Maiorescu“ Iași, Grădinițele cu Program Prelungit nr. 3 și 9 Iași și Liceul “N. Iorga“ din Pașcani), Liceul Waldorf Iași, Școala Junior, Școala Internațională Spectrum, Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Centrul de Studii European Iași, Grădinița și Școala primară EuroEd, Școala primară Paradis, Centrul de Studii „Ștefan cel Mare” Pașcani, Școala Primară Varlaam Mitropolitul, Școala Postliceală Sanitară “D. Cantemir”, Școala Postliceală “P. Brânzei“ Iași, Școala Postliceală FEG, Grădinița și Școala Primară FEG, Grădinița Buna Vestire, Grădinița Atelier, Grădinița Longavit, Grădinița Penilla, Grădinița și Școala primară Ioana și Școala Postliceală Augustia.

Evenimentul abia încheiat deschide ciclul de conferințe Paradigmele educației moderne – viziune, valori, modele, urmând ca temele provocatoare propuse pentru viitoarele ediții să fie dedicate învățământului profesional-tehnic, respectiv educației adulților și educației permanente.

 

Elevi și profesori din Sibiu, în vizită la Iași, în cadrul unui proiect educațional

Print


În perioada 16-18 aprilie 2013 are loc la Iaşi vizita de studiu a elevilor şi a profesorilor-mentori MaST din județul Sibiu (40 de elevi și 23 de profesori), organizată în cadrul proiectului
POSDRU 85/1.1/S/58914 - MaST NETWORKING, CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGII, proiect în care Inspectoratul Școlar Județean Iaşi este partener.

Activităţile din cadrul vizitei de studiu vizează schimbul de experienţă între elevi şi profesori care au participat la Competiţiile „Şcoala MaST TOP” din anii I şi II de proiect, prezentări de proiecte realizate în cadrul Atelierelor de inovare şi creativitate, vizitarea Planetariului de la Facultatea de Matematică, a laboratoarelor de la Facultăţile de Fizică şi de Chimie, a Grădinii Botanice din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” şi a Laboratorului 3D de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi.

Relevanța pedagogică și științifică a proiectului constă în stimularea abordărilor interdisciplinare și transcurriculare, în realizarea unor demersuri didactice creative, în care elevii interesați de științe găsesc răspuns la dorințele și preocupările lor, dar și în creearea unui spațiu de manifestare a aptitudinilor și a intereselor științifice.

Delegația din Sibiu a fost primită cu căldură, într-un spațiu educațional privilegiat, la Colegiul "C. Negruzzi", interesele și pasiunile participanților găsindu-și un numitor comun: disciplinele din aria matematică și științe.

Last Updated ( Thursday, 18 April 2013 13:51 )
 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi