SMILEY - proiect educațional la Colegiul Mihai Eminescu Iași

Print

Vineri, 5 octombrie 2012, la ora 14.30 la sediul CCD Iași, în cadrul consfătuirii responsabililor cu cooperarea europeană în școli, are loc a 2-a conferință de diseminare a Proiectului Comenius CMP Social Mindedness in LEarning communitY (acronim SMILEY), iar sâmbătă, 6 octombrie 2012, la ora 10.00, la sediul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu“ Iaşi are loc al doilea stagiu de formare destinat cadrelor didactice responsabile cu implementarea Proiectului SMILEY în şcolile asociate.

Proiectul, finanţat de U.E. prin Programul de Învăţare Continuă, Acţiunea Programe Comenius Multilaterale, se desfăşoară în perioada 2011-2012 şi urmăreşte promovarea cooperării şi inovaţiei în domeniul educaţiei sociale. SMILEY are ca grup ţintă elevii cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani din peste 80 de şcoli asociate celor 7 parteneri de proiect din 5 ţări europene. Partenerii de proiect sunt: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Catania (instituţie coordonatoare) şi Compania PMF Training din Italia, Compania Enigma Interactive din Anglia, Compania 4System din Polonia, Directoratul de Educaţie din Kocaeli, Turcia, Gimnaziul „Adama Asnyka” din Polonia şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ Iaşi.

În cadrul conferinței de diseminare, respectiv al stagiului de formare vor fi prezentate metodologia educativă, jocul educaţional on-line, platformă de învăţare de tip e-learning şi curriculumul destinat formării cadrelor didactice din şcolile partenere şi asociate, produse dezvoltate în cadrul parteneriatului SMILEY. Prin dezvoltarea jocului on-line şi a platformei de învăţare, cadrele didactice beneficiază de sprijin în realizarea educaţiei sociale. Beneficiile şcolilor care vor implementa proiectul SMILEY vor fi vizibile atât în sfera competenţelor sociale, cât şi în dezvoltarea competenţelor digitale şi de comunicare în limba engleză.


Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ Iaşi.

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, România

Tel./fax + 40 232 215746

Persoană de contact: Cecilia Foia (coordonator de proiect)

 

Musafiri din 6 țări europene la Liceul Tehnologic Virgil Madgearu Iași

Print

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Iaşi, în calitate de coordonator al proiectului „Durable Knowledge – Key to the Future” din cadrul Programului Învăţarea pe Parcursul Întregii Vieţi, Comenius Multilateral, organizează la Iaşi, în perioada 30 septembrie – 7 octombrie 2012, prima întâlnire de proiect. La Iaşi sunt aşteptaţi 13 profesori şi 12 elevi reprezentând şcolile partenere din 6 state europene (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Turcia, Germania şi Marea Britanie) ce se vor alătura colegilor români în efortul de a descoperi cum anume pot fi construite cunoştinţe durabile şi relevante pentru elevi.

În cadrul întâlnirii, în ziua de luni, 1 octombrie 2012, la ora 14.00, este programată desfăşurarea workshop-ului internaţional cu tema Abordări ale învăţării”, organizat în parteneriat cu I.S.J. Iaşi. Aici, fiecare dintre cele 7 şcoli partenere în proiect vor prezenta sugestii privind modalităţile de predare-învăţare care să ducă la rezultate cât mai bune în construirea de competenţe durabile şi relevante pentru elevii noştri în contextul actual.

Din programul întâlnirii de la Iaşi nu lipsesc orele deschise de istorie şi geografie a României (in ziua de 2 octombrie, la sediul Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” din str. Sf. Andrei nr. 70), o excursie de studiu în zona Braşov, prezentarea oraşului, concursuri şcolare, exerciţii de autocunoaştere în cadrul cărora elevii vor încerca să se prezinte pe sine şi aspiraţiile lor privind un viitor loc de muncă, în limba engleză, aceasta fiind limba de desfăşurare a proiectului.

„Considerăm că derularea acestui proiect pe perioada 2012-2014 reprezintă un pas important pentru instituţia noastră întrucât în acest moment societatea solicită sistemului educaţional un nou tip de absolvent, capabil să se adapteze şi să înveţe singur, pentru a putea face faţă mobilităţii pieţii muncii. Din această perspectivă, şcoala este nevoită să ia măsuri şi să îşi propună crearea de competenţe durabile care să îi ajute pe elevi, atât pe parcursul anilor de studiu, cât şi după absolvire, ajutându-i să acţioneze independent, învăţându-i cum să înveţe.” a subliniat prof. Ţurcănaşu Mihaela, coordonatorul proiectului.

Experienţa pe care profesorii şi elevii implicaţi în proiect o vor acumula pe parcursul derulării celor doi ani de proiect şi a întâlnirilor planificate să aibă loc în fiecare dintre cele 7 şcoli partenere va fi împărtăşită colegilor din şcoală, părinţilor, dar şi tuturor celor interesaţi de această temă prin intermediul produselor finale. Acestea constau în revista de proiect ce va prezenta exemple de activităţi de învăţare, un site al proiectului, găzduit de pagina liceului (http://economic2.ro/), ore deschise, excursii de studiu, mini-spectacole, întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici.

Una dintre problemele sistemului de educaţie actual este atitudinea pasivă a elevului în raport cu procesul educaţional, motivarea şi activarea lui în sensul participării la propria formare fiind una dintre cele mai complexe şi de actualitate provocări pentru sistemul educaţional la nivel european.

Prin proiectul „Durable Knowledge – Key to the Future” ne propunem să descoperim împreună soluţii, astfel încât să creştem motivaţia elevului de a învăţa pentru el însuşi şi să îi oferim activităţi de învăţare atractive şi care să îi stimuleze dorinţa de autoformare.

 

Proiect educațional de anvergură la Școala Normală Vasile Lupu Iași

Print

În perioada 1-4 octombrie 2012, Şcoala Normală “Vasile Lupu” este gazda întâlnirii mai multor parteneri din strainatate, experţi în formarea profesională a educatorilor şi învăţătorilor. Această întâlnire face parte din programul reuniunilor de lucru organizate în cadrul Proiectului de Parteneriat Leonardo 2011-2013. Proiectul, in valoare de 25 000 euro, intitulat Metode si strategii inovatoare de predare-invatare-evaluare pentru formarea competenţelor profesionale ale viitorilor educatori şi învăţători are ca parteneri Universitatea „Al.I. Cuza” – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, IUFM Niort - Universitatea Poitiers, Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet, Mons, Belgia şi Centrul Superior de Studii Universitare, La Salle, Madrid, din Spania. Coordonatorul proiectului la nivelul Școlii Normale “Vasile Lupu„ este doamna profesor Irina-Ofelia Cosovanu, în activităţi fiind implicaţi 12 profesori de la aceasta unitate de invatamant.

Prin acest proiect se urmăreşte o mai bună articulare intre pregătirea practicii realizate în învăţământul preuniversitar si cercetarea universitară a modalităților de optimizare și armonizare a competențelor teoretice și profesionale necesare viitorilor profesori.

Şcoala Normală „Vasile Lupu” este instituția europeană coordonatoare a acestui proiect, dată fiind experiența de aproape o sută șaizeci de ani în pregătirea învățătorilor și educatoarelor din țara noastră. Modelul simultan de pregătire a învățătorilor și educatoarelor a luat naștere la jumătatea secolului al XIX-lea la Școala Normală “Vasile Lupu„ din Iași și s-a desăvârșit treptat, prin contribuția unor personalități reprezentative ale culturii române. Concepția Școlii de aplicație a fost inițiată de Titu Maiorescu la Iași, fiind generalizată ulterior in toate Școlile Normale din România. Deși au existat tendințe de înlocuire a acestui model tradițional de pregătire a cadrelor didactice pentru învățământul pre-primar și primar, cu forme de pregătire echivalentă, acestea nu s-au materializat. De altfel, elementele performante ale acestui model au fost imposibil de integrat, cu aceleași rezultate, altor forme de pregătire, chiar de nivel superior.

Activităţile din cadrul întâlnirii de la Școala Normală din Iași sunt concepute pe două mari axe de dezbatere: Modele şi strategii de evaluare în formarea profesorilor şi Dinamica standardelor profesionale. Produsul acestor activităţi vizează realizarea unor instrumente comune, utile în formarea competențelor profesionale, la nivel european.

Mai multe detalii despre acest proiect de anvergura: http://site79.poitou-charentes.iufm.fr/Leonardo/?q=node/57


Director,

prof. Mihaela Ungureanu

 

26 septembrie - Ziua Europeană a Limbilor marcată în școlile ieșene

Print

Ziua Europeana a Limbilor este marcata astazi in majoritatea scolilor iesene prin programe speciale, dedicate mai ales limbilor straine studiate de elevi (a se vedea afisele din anexa).

Elevii si profesorii au ales sa lanseze baloane colorate (Liceul M. Costin Iasi), inscriptionate cu diverse mesaje in limba engleza sau franceza, sa organizeze concursuri de scrabble multilingvistic, sau sa interpreteze piese de teatru, cantece si poezii.

In unele scoli se inaugureaza spatii de studiu specifice studiului limbilor straine in spiritul jocului, al creativitatii, (Colegiul M. Sadoveanu Pascani) sau se verniseaza expozitii cu desene si afise realizate de copii.

Consiliul Europei promoveaza ZEL prin site-ul http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx, disponibil în 16 limbi de circulatie internationala.

Scolile au beneficiat, la cerere, de materiale promoționale (afișe și autocolante), propuse de către Unitatea de Politici lingvistice din Strasbourg și de către CELM din Graz.

Mai mult, evenimentele din scoli pot fi inregistrate in calendarul european, în vederea promovării acestora, folosind linkul indicat mai sus.

„Lumea complexa in care traim, realizarea profesionala in alte spatii culturale decat cele de origine, provocarile unei societati a cunoasterii si ale lumii virtuale prin care comunicam impun cu necesitate intelegerea si aprofundarea limbilor straine. Acestea fac parte acum din fundamentele cunoasterii, devin porti de acces spre alte culturi si civilizatii, o conditie a reusitei profesionale, a evolutiei in cariera, a comunicarii intre oameni. ZEL este un simbolic moment de constientizare a acestor realitati, de concepere a demersului nostru educativ sub semnul deschiderii, al dialogului polivalent, al multiculturalismului si multilingvismului.” a subliniat d-na prof. dr. Camelia Gavrila, inspector scolar general.

 


Last Updated ( Monday, 01 October 2012 14:33 )
 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi