Elevii de la Liceul Vasile Alecsandri reprezintă România la Strasbourg

Print

”Școală europeană, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași a câștigat un alt important premiu la cea de-a V-a ediţie a Concursului internațional EUROSCOLA. Astfel, 24 de elevi din clasa a XI-E, sub coordonarea profesoarelor Manuela Coțofan și Alla Apopei, au realizat un proiect de voluntariat cu titlul Punți între generații, pornind de la tema Anului European 2012 – Îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații, prin care au încercat să pună în valoare potenţialului fiecărei generaţii pentru sporirea calităţii vieţii şi crearea liantului ce duce la solidaritatea între generaţii, realizând o serie de activităţi comune cum ar fi : dialogul între generaţii, povestiri captivante din viaţa bunicilor, expoziţia photo-voice, piese de teatru, o conferinţă internaţională cu participarea persoanelor vârstnice, voluntariat în sprijinul acestora, experienţe internaţionale intergeneraţionale – organizate în perioada martie-septembrie 2012.

Drept răsplată pentru munca lor, elevii și profesorii coordonatori vor participa, în primăvara anului 2013, la Strasbourg, la Zilele Euroscola, la Parlamentul European.

Și prin acest rezultat, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” își confirmă deschiderea spre valorile europene, respectul pentru valorile autohtone și preocuparea pentru o activitate educativă care să ofere elevilor reperele cele mai importante ale cetățeniei democratice.”

prof. Manuela Coțofan

Director adjunct

Last Updated ( Wednesday, 21 November 2012 09:49 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi