Elevii ieșeni, câștigători la Strasbourg!

Print

Elevi de la Liceul Teoretic Miron Costin din Iaşi,

câştigători ai concursului Eurogame la Strasbourg


Un grup de 24 de elevi de la Liceul Teoretic ”Miron Costin” din Iași, însoţiţi de 2 cadre didactice, au luat parte, in ziua de 4 octombrie 2012, la o sesiune parlamentară desfăşurată la Strasbourg, în cadrul Competiţiei Naţionale Euroscola 2012.

După ce au avut oportunitatea de a dezbate probleme de interes european (mediu, surse de energie, legături între generaţii, imigraţie şi viitorul Europei), în plenul Parlamentului European, elevii au fost antrenaţi într-un concurs care şi-a propus să evidenţieze buna cunoaştere a istoriei Uniunii Europene şi a modului în care funcţionează instituţiile acesteia, promovând în acelaşi timp plurilingvismul şi interculturalitatea. Elevul Popa Ştefan, din clasa a XI-a A, a adus liceului medalia câştigătoare, de aur! Aceeaşi distincţie - medalia de aur - a fost obţinută şi de către unul dintre profesorii coordonatori care, la rândul său, a participat la concursul organizat pentru profesori.

Deplasarea la Strasbourg a adus copiilor, pe langa activitatile culturale de exceptie la care au participat, bucuria unui periplu european de neuitat.

La această competiţie elevii au participat - în anul şcolar 2011-2012 - cu proiectul educaţional intitulat Fii voluntar, nu indiferent! Fii cetăţean european!. Titlul proiectului a semnalat necesitatea stimulării interesului elevilor pentru desfăşurarea de activităţi de voluntariat, atât la nivelul instituţiei, cât şi la nivelul comunităţii. Activităţile din cadrul proiectului au urmărit dezvoltarea la elevi a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de semeni, dar şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin derularea unor activităţi care să le dezvolte respectul faţă de valorile europene care corespund direcţiilor de acţiune ale proiectului: solidaritate, diversitate, multiculturalitate, toleranţa, egalitatea de şanse.

"Considerăm participarea la Ziua Euroscola o realizare nu doar pentru liceu, ci mai ales pentru elevii care își pot îmbogăți astfel experiența multiculturală într-o Uniune Europeană deschisă către promovarea adevăratelor valori." a subliniat directorul liceului, prof. Viorica Dobre.


 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi