Anunț depunere contestații probă scrisă_06.09.2017

Print

ANUNȚ

Contestațiile pentru proba scrisă din cadrul concursului județean pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate se pot depune, joi, 07.09.2017, între orele 8.00 – 10.00 la registratura Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Last Updated ( Wednesday, 06 September 2017 18:56 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi