Anunț privind organizarea concursului județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Print

» vezi anunțul

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi