Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, pentru anul școlar 2017 - 2018_15.05.2017

Print

» vezi lista

Last Updated ( Monday, 15 May 2017 14:41 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi