În atenţia candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/ director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi

Print

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR/ DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL IAŞI


1. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei de director/ director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi se desfăşoară miercuri, 12 octombrie 2016, în două centre speciale de concurs: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi şi Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi. Repartiţia candidaţilor pe centrele de examen va fi publicată pe site-ul I.S.J. Iaşi în cursul zilei de luni, 10 octombrie 2016;

2. Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10.00 şi durează maximum 120 de minute;

3. Accesul candidaţilor în săli este permis în intervalul orar 9.00 – 9.30, numai pe baza actului de identitate (buletin/carte/adeverință de identitate sau pașaport/permis de conducere auto);

4. Proba scrisă se desfăşoară în săli supravegheate cu camere audio-video;

5. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs;

6. Evaluarea testului-grilă se face de către membrii comisiilor de concurs în aceeași zi, după expirarea duratei maxime de rezolvare a testului, în prezența candidaților și a 2 martori aleși succesiv dintre candidați, cât şi a observatorilor. Candidatul care nu este prezent la etapa de evaluare nu este evaluat, conform prevederilor art. 17 (9) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată cu OMENCŞ nr. 5080/2016. În acest sens, atenţionăm candidaţii să fie pregătiţi pentru a rămâne în centrul special până la finalizarea evaluării;

7. Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a afişa şi comunica aceste informaţii către toţi candidaţii din şcoală şi, de asemenea, către observatorii propuşi pentru a participa la această etapă a concursului;

8. Accesul maşinilor candidaţilor/membrilor comisiilor de concurs/observatorilor în centrele speciale de concurs este interzis. În zonă vor exista puncte de parcare, iar accesul către acestea va fi coordonat de reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, ai Poliţiei Rutiere şi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Iaşi;

9. CANDIDAŢII AU OBLIGAŢIA DE A RESPECTA ÎNTOCMAI PREVEDERILE METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, APROBATĂ CU ORDINUL M.ENCŞ NR. 5080/2016.

 

Inspector Şcolar General,

Prof. dr. Camelia Gavrilă

Comisia de organizare a concursului,

Preşedinte:

Prof. Bogdan Gabriel Bârzoi, inspector şcolar general adjunct

Membri:

Prof. Mihaela Mariana Ţura - inspector pentru management instituţional

Prof. Rodica Leontieş, inspector pentru managementul resurselor umane

Prof. Laurenţiu Năvodaru, inspector pentru management instituţional

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR/ DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL IAŞI

1. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei de director/ director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi se desfăşoară miercuri, 12 octombrie 2016, în două centre speciale de concurs: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi şi Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi. Repartiţia candidaţilor pe centrele de examen va fi publicată pe site-ul I.S.J. Iaşi în cursul zilei de luni, 10 octombrie 2016;

2. Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10.00 şi durează maximum 120 de minute;

3. Accesul candidaţilor în săli este permis în intervalul orar 9.00 – 9.30, numai pe baza actului de identitate (buletin/carte/adeverință de identitate sau pașaport/permis de conducere auto);

4. Proba scrisă se desfăşoară în săli supravegheate cu camere audio-video;

 

5. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs;

 

6. Evaluarea testului-grilă se face de către membrii comisiilor de concurs în aceeași zi, după expirarea duratei maxime de rezolvare a testului, în prezența candidaților și a 2 martori aleși succesiv dintre candidați, cât şi a observatorilor. Candidatul care nu este prezent la etapa de evaluare nu este evaluat, conform prevederilor art. 17 (9) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată cu OMENCŞ nr. 5080/2016. În acest sens, atenţionăm candidaţii să fie pregătiţi pentru a rămâne în centrul special până la finalizarea evaluării;

7. Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a afişa şi comunica aceste informaţii către toţi candidaţii din şcoală şi, de asemenea, către observatorii propuşi pentru a participa la această etapă a concursului;

8. Accesul maşinilor candidaţilor/membrilor comisiilor de concurs/observatorilor în centrele speciale de concurs este interzis. În zonă vor exista puncte de parcare, iar accesul către acestea va fi coordonat de reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, ai Poliţiei Rutiere şi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Iaşi;

9. CANDIDAŢII AU OBLIGAŢIA DE A RESPECTA ÎNTOCMAI PREVEDERILE METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, APROBATĂ CU ORDINUL M.ENCŞ NR. 5080/2016.

Inspector Şcolar General,

Prof. dr. Camelia Gavrilă

Comisia de organizare a concursului,

Preşedinte:

Prof. Bogdan Gabriel Bârzoi, inspector şcolar general adjunct

Membri:

Prof. Mihaela Mariana Ţura - inspector pentru management instituţional

Prof. Rodica Leontieş, inspector pentru managementul resurselor umane

Prof. Laurenţiu Năvodaru, inspector pentru management instituţional

Last Updated ( Monday, 10 October 2016 14:41 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi