Anunț susținere probe practice - restrângere de activitate - 2016

Print

Proba practică la disciplina PREGĂTIRE - INSTRUIRE PRACTICĂ (TEXTILE / TRICOTAJE ȘI CONFECȚII TEXTILE, FINISAJ) se va susține în data de  9 martie 2016 la Liceul Tehnologic “Vasile Pavelcu” Iași, începând cu ora 13:00.

Last Updated ( Tuesday, 08 March 2016 15:11 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi