Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Print

CRITERIUL 5 - ACTIVITATEA METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ DOVEDITĂ PRIN DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (descarcă)

Last Updated ( Friday, 26 February 2010 09:50 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi