În atenția candidaților înscriși la examenul de titularizare, sesiunea 2015

Print

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,

SESIUNEA 2015

Proba scrisă se desfăşoară în data de 15 iulie 2015, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

Accesul candidaţilor în centrul de concurs la proba scrisă se face în intervalul 8,00 – 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Arondarea disciplinelor la Centrele de concurs se găsește aici: http://www.isjiasi.ro/documente/personal/2015/Arondare_discipline_la_Centrele_de_concurs_pentru__proba__scrisa_2015_IS.pdf

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi