Etapele de repartizare a cadrelor didactice titulare si suplinitoare calificate în perioada 26-29 august 2013

Print

> vezi planificarea

Last Updated ( Sunday, 25 August 2013 13:23 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi