Calendarul mobilității personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul școlar 2013-2014

Print

» Calendar M_de_mobilitate_personal_2013_2014_OMECTS_6239_2012-actualizat.pdf

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi