ANUNȚ ȘI PROGRAMAREA DISCIPLINELOR PE LOCAȚII C 1

Print

> IMPORTANT.pdf

> PLANIFICAREA DISCIPLINELOR PE LOCATII CENTRUL 1.pdf

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi