ANUNȚ PROBE PRACTICE – ETAPA DE PRETRANSFER

Print

 

ANUNȚ PROBE PRACTICE – ETAPA DE PRETRANSFER

În conformitate cu art. 31 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014, cadrele didactice titulare care solicită pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, pe un post didactic/catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat.

Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se vor desfășura, astfel:

-          Limba engleză/bilingv:

  • Colegiul Național M. Eminescu, Iași, marți, 31 martie 2015, orele 9,00

 

-          Limba franceză/bilingv:

  • Liceul Teoretic V. Alecsandri, Iași, marți, 31 martie 2015, orele 14,30

 

-          Muzică Ușoara Vocală și Instrumentală:

  • Palatul Copiilor, Iași, marți, 31 martie 2015, orele 12,00

 

-          Educație Fizică și Sport: Pregatire Sportivă de Specialitate  (Rugby):

  • Liceul cu Program Sportiv Iași, 31 martie 2015, orele 9,00
 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi