1. METODOLOGIE privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de  directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar (Anexă la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3623/11.04.2017).
  2. PROCEDURĂ OPERAŢIONALA privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Iași – Revizuită – martie 2019.
  3. FIȘE DE AUTO(EVALUARE) pentru director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.
  4. FIȘA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT.
  5. CALENDARUL privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Iași - anul școlar 2018-2019.

Documente evaluare manageriala_2018-2019.rar