COMUNICAT DE PRESĂ

 

 Un nou suport curricular pus la dispoziția elevilor și a profesorilor de către Inspectoratul Școlar Județean Iași! Este vorba despre Agora online. Activități de învățare pentru științele  socio-umane. Suport curricular pentru elevi și profesori

 

           Grija pentru continuarea procesului de învățare, chiar și în condițiile suspendării cursurilor, a determinat amplificarea eforturilor Inspectoratului Școlar Județean Iași de a veni în sprijinul elevilor și profesorilor cu noi resurse educaționale. De data aceasta, cu un suport curricular care propune activități ce se pot desfășura de acasă, online, cu sau fără prezența virtuală a profesorului. Agora online. Activități de învățare pentru științele  socio-umane. Suport curricular pentru elevi și profesori a fost realizat cu implicarea entuziastă a profesorilor de științe socio-umane de la numeroase unități școlare din județul Iași, profesori cu o valoroasă experiență la catedră, coordonați de inspectorul de specialitate, prof. Maria Rados.

 

            “Suspendarea cursurilor elevilor nu trebuie să însemne încetarea învățării, chiar și în contextul dificultăților instruirii la distanță.  Prioritatea noastră este ca profesorii să menţină elevii într-o stare de stimulare intelectuală, care le asigură dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi cunoştinţelor necesare pentru a putea evolua din punct de vedere academic şi profesional. Insuficienta dezvoltare a resurselor educaționale deschise pe discipline ne-a determinat să realizăm și acest ghid pentru disciplinele socio-umane, pentru elevii de gimnaziu și liceu, un auxiliar curricular ce poate fi utilizat în contextul învățării asistate de tehnologie. Este o resursă de învățare importantă, cu sarcini foarte atractive, ce trezesc interesul elevilor pentru accesarea altor informații, pentru dezvoltarea de proiecte tematice și, de ce nu, pentru dezvoltarea unor atitudini sociale atât de necesare, de tipul implicării, solidarității, spiritului civic”, a subliniat prof. dr. Genoveva Farcaș, inspector școlar general.

 

             Ce vor descoperi elevii și profesorii în acest ghid?

             Jocuri, reflecții, dezbateri, teme serioase, dar și teme distractive, provocări existențiale și surprize cognitive din toate domeniile disciplinelor socio-umane, atât pentru cei mai mici, de nivel gimnazial, cât și pentru elevii de liceu: educație socială, logică, psihologie, educație antreprenorială, economie, sociologie, filosofie.Toate activitățile au fost construite în registre diverse, de la cele clasice, tradiționale, la cele moderne și inovative. Răspunzând provocărilor concepute de profesorii lor, elevii își vor exersa și consolida toate competențele dobândite până acum, inclusiv cele digitale, și, totodată, își vor putea dezvolta unele noi, aplicabile în viața de zi cu zi, în timpul pandemiei, dar și după ce această criză se va fi încheiat.

 Structura suportului curricular este unitară, având în vedere atât argumentele didactice (Scopul activității, Produsul pe care îl vei realiza, Ce materiale îți sunt necesare?, Ce resurse de documentare poți accesa?, Ce temă din programa școlară vei aprofunda?, Ce vei învăța și ce vei ști să faci la sfârșitul activității?), cât și nevoia elevului de a fi permanent îndrumat, provocat, încurajat să desfășoare aceste activități de investigare, prelucrare a informației, de redactare și de prezentare (Cum vei proceda?).

 Și pentru că accesul la internet deschide practic toate granițele cunoașterii, autorii ghidului propun, totodată, sugestii de documentare / vizitare / vizionare a unor lucrări de specialitate, teste, colecții de filme documentare, albume, muzee, spații virtuale, platforme educaționale, site-uri etc., resurse educaționale inedite, utile pentru aprofundarea acestor discipline.

               Interacțiunea cu cititorul este permanentă, fiind invitat să ofere feedback autorilor, să formuleze aprecieri, sugestii, întrebări, accesând linkul Opinia ta contează, prezent pe fiecare pagină.     

   Ghidul este pus la dispoziția elevilor, părinților dar și a cadrelor didactice pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași, la adresa: http://www.isjiasi.ro/documente/socio%20umane/AGORA%20ONLINE_GHID%20SOCIO-UMANE.pdf