Informaţii utile

 

         Pentru candidații din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria, precum și pentru românii de pretutindeni, absolvenți de gimnaziu din România sau din alte state, care doresc să-şi continue studiile liceale în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din România, sunt repartizate 950 de locuri cu bursă la nivel național. Sunt ofertate  1194 locuri în clasa a 9-a și 1000 la clasa a – 10-a. Bursa lunară este în valoare de 65 euro și se acordă pe parcursul anului școlar, cu excepția vacanței de vară.

         Modalitatea de admitere pentru anul școlar 2024-2025 se face exclusiv online, după cum urmează:

  • Dosarele se transmit doar sub forma de fișiere informatice, conținând scanarea actelor solicitate pentru înscrierea la concursul de admitere.
  • Fișierele vor fi transmise prin intermediul unui formular Google disponibil la adresa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe1FX2hlI4WLvESyU6y0VPpwzrdoV54C1tstzZFgGdICq12A/viewform?usp=sf_link

Calendarul admiterii:

  • 10 - 17 iulie 2024: transmiterea online a fișelor de înscriere
  • 22 iulie 2024: afișarea rezultatelor admiterii computerizate: (http://www.isjiasi.ro - la secțiunea secțiunea Examene – Admitere)
  • 23-26 iulie 2024: analiza și soluționarea contestațiilor și cazurilor speciale (frați), de către comisia de admitere de la Inspectoratul Școlar Judeţean Iași
  • 29 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale, după soluționarea cazurilor speciale. (pe site-ul http://www.isjiasi.ro (secțiunea Examene – Admitere) şi pe site-ul Ministerului Educației https://edu.ro/Romanii-de-pretutindeni

Dosarele trimise în format fizic (prin poștă/delegat personal etc.) nu vor fi evaluate.

  Pot accede în ciclul liceal din România candidații români de pretutindeni care:

  • au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate;
  • prezintă acte de studii care certifică absolvirea gimnaziului.

Oferta locurilor este publică pe site-ul I.S.J. Iași http://www.isjiasi.ro și pe site-ul ME https://edu.ro/Romanii-de-pretutindeni, conform Anexei 1, care este structurată pe categoriile:

  • locuri la învățământul liceal clasa a IX-a;
  • locuri la învățământul liceal clasa a X-a.