În perioada 30 aprilie - 6 mai 2022, s-a desfășurat cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ KA1-Educaţie şcolară, ”Consorţiu local pentru educație de calitate-2021’’, coordonat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, proiect având ca scop crearea unor echipe didactice care pot cataliza acțiuni şi dinamiza colective, pot fi creatori de viitor, cu abordări moderne în toate etapele de viaţă ale activităţilor: planificare, implementare, comunicare.

Cursul de formare „Prevenirea bullyingului în şcoli”, la care au participat 8 cadre didactice de la Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava, Școala Gimnazială Costuleni, Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, Școala Gimnazială Ciortești, Școala Gimnazială Strunga, Școala Profesională Brăești, Școala Profesională Mogosești (jud. Iaşi), alături de cadre didactice din Finlanda, Estonia, Letonia, Franţa, Spania, Germania, Grecia a avut loc în Split, Croaţia, sub coordonarea instituției organizatoare, Maksima Teacher Training Centre (Erasmus + Courses Croatia) .

În cadrul proiectului, obiectivul specific cursului a fost reducerea cazurilor de bullying/cyberbullying şi mobbing în şcolile cu incidenţă mare, prin formarea în cadrul unui curs intensiv a 8 participanţi.

În vederea atingerii obiectivului propus, cadrele didactice au participat la activităţi teoretice interesante şi bine structurate, având ca teme: Profesorul secolului XXI, Individualizarea procesului educațional, Cercul vicios al bullyingului, Bulyingul ca parte a contextului social, Inţelegerea comportamentului uman, Prevenireatulburărilor de comportament, Importanţarelaţiilor, precum şi la activităţi practice, workshopuri  interactive şi inovative: Mindfulness, teatru Forum, gimnastică mentală, abordate pe parcursul celor 7 zile de curs.

Participanţii s-au familiarizat cu tehnicile de meditaţie, învăţând să-şi găsească echilibrul dintre minte, trup şi suflet, au explorat cei 4C din educaţie (comunicare, creativitate, gândire critică, colaborare) formându-şi abilităţi vitale în clasa secolului al XI-lea, au înţeles importanţa motivării elevilor pentru a-și accepta semenii şi au descoperit cum să răspundă fără să reacţioneze violent, cum să creeze elevilor medii sigure de învăţare, cum să recunoască semnele bullyingului și modurile de a gestiona situațiile apărute. În acest sens, participanților li s-au prezentat exemple de bune practici, s-a aplicat  studiul de caz (din program făcând parte vizitarea unei școli profesionale din Split, Dvorana Obrtne Tehničke Škole) și au învățat să folosească Arta ca mijloc terapeutic. 

Toate activitățile s-au desfășurat în limba engleză, cursul contribuind la dezvoltarea competenței de limbă străină a participanților, la care s-a adăugat și competența de sensibilizare și exprimare culturală, prin vizitarea unor obiective turistice importante ale zonei.Orașul-gazdă al cursului de formare, Split, este un oraș încărcat de  istorie, care păstrează încă urmele Imperiului Roman, Palatul lui Diocletian, fiind singurul palat din Antichitate care este încă locuit.

 În urma acestei experiențe Erasmus+KA1, cele 8 cadre didactice vor implementa noile tehnici şi strategii de prevenire /reducere a bullyingului in şcoli, vor asigura exemple de bună practică în institiţiile şcolare propii şi vor ajuta cadrele didactice să devină profesori într-o clasă a viitorului, iar şcoala să se racordeze la dimensiunea europeană, devenind de tip 3i iNovativă, iNcluzivă, iNternationalizată.