27 iulie 2021

Comunicat de presă


Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

La nivelul județului Iași, procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 46,5% , peste media pe țară care este 44, 47%, iar procentul notelor între 5 și 7 este de 34,84%.Astfel, rata de promovabilitate este de 81,34%.

Din promoția curentă 44% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte), peste media pe țară care este 40, 63%.

8 candidați au obținut nota 10, județul Iași plasându-se în acest clasament pe poziția a patra pe țară. 678 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, iar 514 candidați au note între 5 și 6,99. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat1548 de candidați din totalul de 1938 de candidați înscriși.

În centrele de evaluare au fost notate 1475 de lucrări, întrucât: 72 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar lucrarea unui candidat au fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 - 5 august.