Itinerar prin religiile lumii. O nouă resursă educaţională realizată de Inspectoratul Județean Iaşi

 

Contextul pandemic actual pune la încercare fiinţa morală și spirituală a fiecăruia dintre noi, cât și relaţiile interumane în ansamblul lor. Conjunctura impusă de „distanţarea socială”a condiţionat redimensionarea priorităţilor, astfel încât studiul de acasă a devenit o oportunitate de explorare intensă a spaţiului virtual. În acest sens, Inspectoratul Școlar Judeţean Iași a lansat un proiect destinat tuturor factorilor implicaţi în educaţie, cu scopul de a oferi alternative pentru continuarea procesului de învăţare în afara mediului formal, acoperind majoritatea disciplinelor din învăţământul preuniversitar.

„Din experienţa acumulată la catedră, s-a constatat că spiritualitatea ocupă un loc important între preocupările tinerilor și un reper de bază în formarea personalităţii lor.”, a afirmat doamna prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaş, inspector şcolar general al ISJ Iaşi.

Intitulat sugestiv Itinerar prin religiile lumii, ghidul propus de către Inspectoratul Școlar

Judeţean Iași și realizat de către o echipă de valoroși profesori de religie este un instrument de lucru util, atât pentru liceeni, cât și pentru cadrele didactice. Veritabil periplu spiritual, materialul propus oferă informaţii interesante despre conceptul de viaţă viitoare, prezent în toate marile religii, fie ele monoteiste sau politeiste.

Competenţa urmărită în temele abordate vizează familiarizarea elevilor de liceu cu învăţătura despre credinţa în viaţa viitoare, prezentă în religiile studiate conform programei școlare. Incursiunea în paginile ghidului vine să sprijine un adevăr incontestabil: sensul vieţii oamenilor, din Antichitate până în zilele noastre, este influenţat de credinţa în viaţa viitoare.

Răsfoind paginile ghidului, se observă o structură unitară și coerentă. Astfel, în Introducere sunt prezentate sursele cunoașterii fiecărei religii, particularităţile și încadrarea istorico-geografică a acesteia. La rubrica Știaţi că… sunt incluse informaţii relevante și, chiar, inedite despre fenomenul religios; la Momentul de reflecţie utilizatorii sunt invitaţi să facă analogii cu Creștinismul, identificând similitudini, iar Link-urile recomandate pot reprezenta oportunităţi de cercetare pentru cei interesaţi.

„Credem că maniera grafică deosebită și cromatica imaginilor sugestive constituie un motiv în plus pentru a acorda atenţie conţinuturilor. Așadar, profesorii de religie propun elevilor și profesorilor interesaţi o resursă educaţională care să îi îmbogăţească spiritual şi să le ofere o perspectivă inedită în orizontul cunoaşterii, luând startul unei călătorii prin marile religii ale lumii” a declarat inspector şcolar pentru religie, prof. dr. Denisia Elena Mănoiu, unul dintre coordonatorii acestei resurse educaţionale.

Materialul poate fi accesat la adresa:

http://isjiasi.ro/documente/RED/religie/Itinerar%2021%20iulie%20f.pdf