Conferința națională a profesorilor de matematică - o activitate de succes

Wednesday, 28 November 2012 12:14
Print

Conferința națională a profesorilor de matematică s-a desfășurat în intervalul 23-25 noiembrie 2012, la Sinaia, în cadrul proiectului Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii, ID 63671, fiind prima conferință din cele două prevăzute pe toată durata derulării proiectului.

Peste 200 de profesori de matematică, formatori, dar și formabili, din peste 20 de județe ale țării (dintre care Iași, Bacău, Suceava, Vaslui, Botoșani, Neamț, Constanța, Caraș-Severin, Cluj, Oradea) au participat la conferința care a marcat derularea a 22 de luni de proiect.

Conferința a fost deschisă de d-na prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector școlar general, care a prezentat participanților o Pledoarie pentru filosofia formării continue.

Invitații speciali, prof. Stelian Fedorca, Secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, prof. Daniel Grigorescu, Inspector general de matematică în cadrul M.E.C.T.S., prof. Gabriela Streinu-Cercel, consilier superior pentru matematică în cadrul Centrului Național de Examinare și Evaluare, prof. Teodor Sandu, inspector superior in cadrul Direcției Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar din cadrul M.E.C.T.S. au marcat prin discursurile lor importanța abordării unor tehnici moderne de predare a disciplinei matematică și măsura în care aceste demersuri abstracte sunt integrate în viața de toate zilele.

Prezentarea susținută de prof. Radu Jugureanu, Director al Departamentului AeL eContent, din cadrul SIVECO ROMÂNIA SA a atras atenția participanților asupra unor aspecte legate de evoluția rapidă a tehnologiilor și impactul tehnicilor moderne de comunicare asupra modului de predare și asupra elevilor.

Un impact deosebit au avut cele două intervenții în direct, prin intermediul tehnologiei moderne: o conferință susținută de prof. Florin Lupescu, Consilier principal in cadrul Comisiei Europene, în direct de la Bruxelles și un mesaj video din partea d-nei Neelie Kroes, Vicepreședinte al Comisiei Europene.

Partea a doua a conferinței a fost dedicată intervențiilor participanților, prin prezentarea unor exemple de bună practică.

Proiectul Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii este derulat de I.S.J. Iași, în calitate de beneficiar, având ca parteneri Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași, Asociația Formare Studia și SIVECO ROMÂNIA SA, desfășurându-se pe o perioadă de 30 de luni, începând cu luna ianuarie 2010.

Obiectivul general al proiectului constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe de a implementa un curriculum și de a aplica metode, tehnici activ-participative pentru a stimula interesul si creativitatea elevilor.

În cadrul proiectului a fost editat un suport de curs structurat în două module (MODUL A: Competențele curriculare – priorități ale reformei și MODUL B: Dezvoltarea profesională în societatea cunoașterii),sunt implicați 157 de experți și vor fi formate 5400 de cadre didactice.

Mai multe detalii despre proiect : http://matematica.isjiasi.ro ; Prezentare proiect 63671.pdf


Last Updated ( Wednesday, 28 November 2012 12:38 )