Proiect educațional de anvergură la Școala Normală Vasile Lupu Iași

Monday, 01 October 2012 14:34
Print

În perioada 1-4 octombrie 2012, Şcoala Normală “Vasile Lupu” este gazda întâlnirii mai multor parteneri din strainatate, experţi în formarea profesională a educatorilor şi învăţătorilor. Această întâlnire face parte din programul reuniunilor de lucru organizate în cadrul Proiectului de Parteneriat Leonardo 2011-2013. Proiectul, in valoare de 25 000 euro, intitulat Metode si strategii inovatoare de predare-invatare-evaluare pentru formarea competenţelor profesionale ale viitorilor educatori şi învăţători are ca parteneri Universitatea „Al.I. Cuza” – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, IUFM Niort - Universitatea Poitiers, Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet, Mons, Belgia şi Centrul Superior de Studii Universitare, La Salle, Madrid, din Spania. Coordonatorul proiectului la nivelul Școlii Normale “Vasile Lupu„ este doamna profesor Irina-Ofelia Cosovanu, în activităţi fiind implicaţi 12 profesori de la aceasta unitate de invatamant.

Prin acest proiect se urmăreşte o mai bună articulare intre pregătirea practicii realizate în învăţământul preuniversitar si cercetarea universitară a modalităților de optimizare și armonizare a competențelor teoretice și profesionale necesare viitorilor profesori.

Şcoala Normală „Vasile Lupu” este instituția europeană coordonatoare a acestui proiect, dată fiind experiența de aproape o sută șaizeci de ani în pregătirea învățătorilor și educatoarelor din țara noastră. Modelul simultan de pregătire a învățătorilor și educatoarelor a luat naștere la jumătatea secolului al XIX-lea la Școala Normală “Vasile Lupu„ din Iași și s-a desăvârșit treptat, prin contribuția unor personalități reprezentative ale culturii române. Concepția Școlii de aplicație a fost inițiată de Titu Maiorescu la Iași, fiind generalizată ulterior in toate Școlile Normale din România. Deși au existat tendințe de înlocuire a acestui model tradițional de pregătire a cadrelor didactice pentru învățământul pre-primar și primar, cu forme de pregătire echivalentă, acestea nu s-au materializat. De altfel, elementele performante ale acestui model au fost imposibil de integrat, cu aceleași rezultate, altor forme de pregătire, chiar de nivel superior.

Activităţile din cadrul întâlnirii de la Școala Normală din Iași sunt concepute pe două mari axe de dezbatere: Modele şi strategii de evaluare în formarea profesorilor şi Dinamica standardelor profesionale. Produsul acestor activităţi vizează realizarea unor instrumente comune, utile în formarea competențelor profesionale, la nivel european.

Mai multe detalii despre acest proiect de anvergura: http://site79.poitou-charentes.iufm.fr/Leonardo/?q=node/57


Director,

prof. Mihaela Ungureanu