CLASA PREGĂTITOARE – INFORMAȚII UTILE

Thursday, 28 March 2013 14:39
Print

CLASA PREGĂTITOARE – INFORMAȚII UTILE

Inspectoratul Școlar Județean Iași a luat toate măsurile pentru ca înscrierile în învățământul primar să se desfășoare în cele mai bune condiții, conform reglementărilor în vigoare, în interesul educațional al copiilor, în condițiile în care învățământul obligatoriu începe cu clasa pregătitoare, iar înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv, este obligatorie. Fiecare copil are asigurat un loc, numărul de locuri disponibil pentru clasa pregătitoare fiind mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar.

Conform calendarului stabilit de M.E.N., în intervalul 2-22 aprilie 2013 are loc înscrierea copiilor în clasa pregătitoare prin completarea, de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea, a cererilor-tip, de luni până vineri, între orele 8.00-20.00 și sâmbăta între orele 8.00-13.00, conform unei programări afișate de fiecare unitate de învățământ. În ziua de 23 aprilie are loc repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru, prin aplicația informatică. Atragem atenția asupra faptului că ordinea înscrierii nu asigură un loc în clasa pregătitoare. Ocuparea unui loc în clasa pregătitoare este condiționată exclusiv de criteriile prevăzute de metodologie. Astfel, vă rugăm să vă adresați unităților de învățământ pentru înscrieri pe tot parcursul perioadei cuprinse în calendar, și nu doar în primele zile ale perioadei, pentru a nu aglomera inutil secretariatele unităților de învățământ.

Intervalul 22-26 aprilie este dedicat procesării, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Rezultatele acestei etape vor fi afișate în ziua de 29 aprilie 2013.

A doua etapă a înscrierilor demarează în ziua de 7 mai 2013, când are loc comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Astfel, cererile pot fi depuse în intervalul 8-17 mai 2013, la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. În urma acestei etape, în ziua de 24 mai are loc afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși.

Intervalul 27-31 mai 2013 este dedicat centralizării și soluționării, de către inspectoratul școlar, a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Înscrierea copiilor în învățământul primar este o etapă de importanță majoră în calendarul activităților desfășurate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Iași, iar derularea acesteia în condiții optime, conform legislației în vigoare, este o prioritate absolută pentru întreaga echipă de inspectori și directori.