Experiente europene pe tema educatiei incluzive

Friday, 22 March 2013 08:31
Print

Profesori ieșeni se află în aceste zile (19-22 martie 2013) la Madrid, pentru a participa, la Centrul Universitar LA SALLE, la Seminarul internațional Educația incluzivă. O necesitate fundamentală în contextul unei Europe diverse, multiculturale și multilingvistice, manifestare inclusă în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci LLP-LdV/PAR/2011/RO/007. Partenerii Proiectului sunt instituții educaționale din Franța, Belgia și Spania și România.

Partenerii din România sunt Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Școala Normală Vasile Lupu.

“Temele prezentate și intervențiile participanților s-au axat pe cadrul legislativ național și european ce ține de educația incluzivă, fiind evidențiate posibilități și limite ale acestui tip de educație în fiecare țară participantă, dar și metode și strategii utile în această secvență a ansamblului educațional, în vederea respectării principiului egalității de șanse și a dezvoltării plenare a copilului cu CES, pentru ca acesta să poată face față cu succes provocărilor societății cunoașterii. Experiența participanților, discuțiile purtate, au generat concluzii utile pentru ceea ce înseamnă viitorul educației incluzive în cadrul sistemelor educaționale, ținându-se cont, desigur, de tot ceea ce îneamnă contexxt și diversitate socio-culturală” a spus Prof. Dr. Bogdan Neculau, inspector pentru educație permanentă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Următoarea etapă a proiectului va consta într-o conferință internațională ce va avea loc la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, în luna iunie a anului curent. LLP-LdV/PAR/2011/RO/007

„Produsul final al parteneriatului îl va reprezenta volumul internațional publicat de Universitatea La Salle Madrid, cuprinzând reflecțiile participanților referitor la metode și strategii inovatoare de predare-învățare pentru formarea competențelor profesionale ale viitoarelor cadre didactice pentru învățământul primar și preprimar”, a declarat Prof. Dr. Irina Cosovanu, de la Școala Normală Vasile Lupu, coordonatorul european al Proiectului Leonardo.

Persoană de contact:

Prof. Dr. Irina Cosovanu

tel. 0723 597 926