Anunț privind Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar - sesiunea septembrie 2017

Tuesday, 05 September 2017 09:26
Print

ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar -  sesiunea septembrie 2017.

 

Vă informăm că proba scrisă va avea loc în data de 6 septembrie 2017 la Centrul de examen - Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași.

Accesul candidaţilor în centrul de examen (conform repartizărilor postate pe site-ul I.Ș.J. Iași) pentru proba scrisă din cadrul concursului județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar se face în intervalul 8.00 – 9.00, pe baza actului de identitate valabil - buletin/carte/adeverinţă de identitate, paşaport. În mod excepţional, identitatea candidaţilor se poate realiza şi pe baza permisului de conducere sau a cărţii de alegător.

Vă reamintim că proba scrisă începe la ora 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.

Last Updated ( Tuesday, 05 September 2017 09:29 )