Curriculum - adrese

Nota nr. 190/05.05.2016 privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial

Print

» vezi nota

Last Updated ( Friday, 06 May 2016 12:01 )
 

Instrumente utile pentru profesori debutanți și profesori mentori

Print

» Ghidul profesorului debutant_FINAL.pdf

» Manualul mentorului_FINAL.pdf

 

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2013 – 2014

Print

» lista disciplinelor la care se sustin teze 2013-2014.pdf

Last Updated ( Tuesday, 15 October 2013 15:54 )
 

Notă MEN - prelungire durată de înscriere pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru pentru examene

Print

» Nota MEN - prelungire perioada de inscriere grupuri de lucru pentru examene .pdf

Last Updated ( Tuesday, 01 October 2013 15:38 )
 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi