Elevii de la Liceul Vasile Alecsandri reprezintă România la Strasbourg

Print

”Școală europeană, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași a câștigat un alt important premiu la cea de-a V-a ediţie a Concursului internațional EUROSCOLA. Astfel, 24 de elevi din clasa a XI-E, sub coordonarea profesoarelor Manuela Coțofan și Alla Apopei, au realizat un proiect de voluntariat cu titlul Punți între generații, pornind de la tema Anului European 2012 – Îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații, prin care au încercat să pună în valoare potenţialului fiecărei generaţii pentru sporirea calităţii vieţii şi crearea liantului ce duce la solidaritatea între generaţii, realizând o serie de activităţi comune cum ar fi : dialogul între generaţii, povestiri captivante din viaţa bunicilor, expoziţia photo-voice, piese de teatru, o conferinţă internaţională cu participarea persoanelor vârstnice, voluntariat în sprijinul acestora, experienţe internaţionale intergeneraţionale – organizate în perioada martie-septembrie 2012.

Drept răsplată pentru munca lor, elevii și profesorii coordonatori vor participa, în primăvara anului 2013, la Strasbourg, la Zilele Euroscola, la Parlamentul European.

Și prin acest rezultat, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” își confirmă deschiderea spre valorile europene, respectul pentru valorile autohtone și preocuparea pentru o activitate educativă care să ofere elevilor reperele cele mai importante ale cetățeniei democratice.”

prof. Manuela Coțofan

Director adjunct

Last Updated ( Wednesday, 21 November 2012 09:49 )
 

Săptămâna Excelenței Ieșene

Print

Inspectoratul Școlar Județean Iași

organizează

Săptămâna Excelenței Ieșene

Săptămâna 8-12 octombrie este Săptămâna Excelenței Ieșene, dedicată recunoașterii performanței elevilor și a profesorilor cu rezultate deosebite la olimpiadele internaționale și naționale.

Festivitatea este deschisă de vernisajul expoziției Fascinația absolutului în artă, expoziție realizată de elevii de la Colegiul de Artă ”Octav Băncilă” Iași.

Gala Olimpicilor, cel mai așteptat eveniment al săptămânii, se desfășoară la Palas Iași : joi, 11 octombrie, are loc premierea elevilor olimpici la nivel internațional și național, în aria cultură generală, iar vineri, 12 octombrie, are loc premierea elevilor cu rezultate deosebite la concursuri specifice din domeniul artelor, al sportului și al tehnologiilor.

Săptămâna se încheie cu deschiderea festivă a Centrului de Excelență, vineri, 12 octombrie, începând cu ora 17.00, la Colegiul de Artă ”Octav Băncilă”.

”Atingerea excelenţei în învăţământul ieşean a devenit, astăzi, o permanentă preocupare pentru a face din actul didactic un demers spiritual constructiv, investind în fiinţa elevilor valori morale şi intelectuale ce vor da roade în timp, fără a exclude interesul pentru performanţa la concursuri şcolare şi olimpiade, ca o formă superioară de verificare a propriilor evoluţii, de confruntare intelectuală cu ceilalţi şi cu sinele profund, precum şi ca iniţiere a tinerilor pentru parcurgerea unor trasee academice, valorice şi profesionale de succes în societatea postmodernă.” apreciază coordonatorul proiectului, Inspector Școlar General, prof. dr. Camelia Gavrilă.

Atmosfera elevată a Iașului, trecutul încărcat de istorie și de cultură, regăsit și astăzi, în forme moderne, în spațiul universitar, în vibrația culturală a muzeelor, a bibliotecilor sau centrelor culturale creează o stare de spirit favorabilă educației, competiției, dorinței de desăvârșire. Toate acestea își pun inevitabil amprenta asupra învățământului preuniversitar ieșean, reper pentru ceea ce înseamnă, în devenirea sa, învățământul românesc.

La reușita acestui eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași contribuie cu generozitate Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Palas Iași, Radix Communications, Grupul de firme Fene, Quartz Matrix, Orange România, UPC România și Tester – dealer Volvo.

 

Elevii ieșeni, câștigători la Strasbourg!

Print

Elevi de la Liceul Teoretic Miron Costin din Iaşi,

câştigători ai concursului Eurogame la Strasbourg


Un grup de 24 de elevi de la Liceul Teoretic ”Miron Costin” din Iași, însoţiţi de 2 cadre didactice, au luat parte, in ziua de 4 octombrie 2012, la o sesiune parlamentară desfăşurată la Strasbourg, în cadrul Competiţiei Naţionale Euroscola 2012.

După ce au avut oportunitatea de a dezbate probleme de interes european (mediu, surse de energie, legături între generaţii, imigraţie şi viitorul Europei), în plenul Parlamentului European, elevii au fost antrenaţi într-un concurs care şi-a propus să evidenţieze buna cunoaştere a istoriei Uniunii Europene şi a modului în care funcţionează instituţiile acesteia, promovând în acelaşi timp plurilingvismul şi interculturalitatea. Elevul Popa Ştefan, din clasa a XI-a A, a adus liceului medalia câştigătoare, de aur! Aceeaşi distincţie - medalia de aur - a fost obţinută şi de către unul dintre profesorii coordonatori care, la rândul său, a participat la concursul organizat pentru profesori.

Deplasarea la Strasbourg a adus copiilor, pe langa activitatile culturale de exceptie la care au participat, bucuria unui periplu european de neuitat.

La această competiţie elevii au participat - în anul şcolar 2011-2012 - cu proiectul educaţional intitulat Fii voluntar, nu indiferent! Fii cetăţean european!. Titlul proiectului a semnalat necesitatea stimulării interesului elevilor pentru desfăşurarea de activităţi de voluntariat, atât la nivelul instituţiei, cât şi la nivelul comunităţii. Activităţile din cadrul proiectului au urmărit dezvoltarea la elevi a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de semeni, dar şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin derularea unor activităţi care să le dezvolte respectul faţă de valorile europene care corespund direcţiilor de acţiune ale proiectului: solidaritate, diversitate, multiculturalitate, toleranţa, egalitatea de şanse.

"Considerăm participarea la Ziua Euroscola o realizare nu doar pentru liceu, ci mai ales pentru elevii care își pot îmbogăți astfel experiența multiculturală într-o Uniune Europeană deschisă către promovarea adevăratelor valori." a subliniat directorul liceului, prof. Viorica Dobre.


 

Eco art - un alt fel de proiect la Liceul Tehnologic Vasile Pavelcu Iași

Print

Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi este gazda activităţilor organizate cu ocazia vizitei în România a reprezentanţilor turci, parteneri în cadrul proiectului Comenius bilateral România-Turcia, Let’s Talk About Recycling Art – Eco art – proiect lingvistic din sfera ecologiei, destinat elevilor cu deficienţe de auz. (http://www.ecoartcomenius.webs.com)

Grupul din Turcia format din 6 profesori şi 13 elevi a vizitat, alături de profesorii şi elevii cu deficienţe de auz din Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”, în drumul spre Iaşi, câteva obiective turistice cu importanţă culturală şi istorică pentru ţara noastră – Castelul Bran, cetatea Sighişoarei – făcând un popas la Durău. Cu această ocazie, elevi şi profesorii au realizat o acţiune de ecologizare a unei zone din Rezervaţia Ceahlău. O parte din materialele reciclabile au fost utilizate pentru realizarea unor tablouri.

Astăzi, 5 octombrie, se încheie seria acestor acţiuni cu caracter intercultural prin finalizarea ZIDULUI PRIETENIEI, a unei machete a Castelului Bran, a unei serii de ţinute vestimentare confecţionate din materiale reciclabile şi a filmărilor necesare pentru dicţionarului electronic cu semne şi cuvinte român – englez – turc.

Director,

prof. Coca Vasiliu

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi