Calendarul simulărilor pentru examenele naționale 2013

Print

> Calendarul simularilor organizate de ISJ Iasi.pdf

 

Campania de promovare şi susţinere a persoanelor cu dizabilităţi

Print

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi demarează miercuri, 28 noiembrie, Campania de promovare şi susţinere a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în comunitate.

Scopul acestei campanii este de a sensibiliza comunitatea cu privire la situația specială în care se află aceste persoane, de a încuraja dezvoltarea unor atitudini pozitive față de persoanele cu nevoi speciale, cum ar fi: acceptarea, toleranța, înțelegerea, respectul, valorizarea etc.

Desfăşurată cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, campania I.S.J. se remarcă prin trei evenimente:

Primul eveniment, intitulat ,,Actualităţi şi perspective ieşene în domeniul învăţământului special şi special integrat”, se desfăşoară în ziua de 28 noiembrie, la ora 11.00, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic ,,Ion Holban” din Iaşi. Acest eveniment este gândit din două perspective: pe de o parte, se vor promova serviciile de intervenţie terapeutic-recuperatorii unice în ţară desfăşurate într-o unitate de învăţământ special – hidrokinetoterapie, kinetoterapie realizate într-un spaţiu modern la Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iaşi, iar pe de altă parte, se va realiza un work-shop, un atelier de lucru destinat specialiştilor în educația specială pentru a surprinde aspecte privind integrarea şcolară în contextul noului cadru legislativ. Se vor identifica probleme, nevoi educaţionale ale copiilor cu cerințe educaționale speciale, modalităţi de intervenţie şi strategii de diferenţiere şi individualizare a învăţării la clasă la copilul cu CES integrat. Sunt aşteptaţi la această întâlnire de lucru directori ai şcolilor integratoare, directorii unităților de învăţământ special, reprezentanți ai Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, coordonatori ai Serviciului de Evaluare și Orientare Şcolară şi Profesională, profesori de sprijin/itineranți.

Al doilea eveniment al campaniei este un spectacol dedicat copiilor cu dizabilităţi care se desfăşoară în data de 6 decembrie 2012, la ora 15.00, la Colegiul Naţional de Artă ,,Octav Băncilă” din Iaşi. Pe scenă vor evolua, alături de elevi ai Colegiului Național de Artă,,Octav Băncilă”, Şcolii Normale ,,Vasile Lupu” şi elevi cu dizabilităţi de la Liceul Special ,,Moldova” Tg. Frumos, precum și elevi ai Şcolii Gimnaziale ,,Constantin Păunescu” din Iaşi.

Al treilea eveniment este campania de strângere de fonduri ,,Daruri din suflet de copil” derulată cu sprijinul Organizaţiei ,,Salvaţi Copiii” – filiala Iași şi al voluntarilor Stategiei Naționale de Acțiune Comunitară din școlile ieșene.

Fondurile obţinute vor fi folosite în contexte extracurriculare pentru integrarea şcolară şi socială a elevilor cu dizabilităţi.

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi se sărbătorește în fiecare an în data de 3 decembrie. Data a fost stabilită de O.N.U. pentru a motiva populația să înțeleagă efectele dizabilităților și pentru a combate discriminarea.

”Județul Iași – considerat de M.E.C.T.S. un județ-resursă în domeniul învățământului special, prin cele 6 școli speciale, 1 293 de elevi și preșcolari și 511 profesori, cu experiențe semnificative și proiecte importante în domeniu – nu putea rămâne indiferent la simbolistica unei asemenea zile și își propune ca, prin ecouri și modele de bună practică, să creeze o cultură a colaborării pedagogice, a interesului pentru complexitate și diversitatea ființei umane.” a subliniat prof. dr. Camelia Gavrilă, Inspector școlar general.


Mai multe detalii:

Prof. Gabriela Raus, Inspector pentru învățământ special,

telefon 0731 331 040

prof. Irina Florian, Inspector pentru educație muzicală

telefon 0741 652 238

Last Updated ( Wednesday, 28 November 2012 12:41 )
 

Conferința națională a profesorilor de matematică - o activitate de succes

Print

Conferința națională a profesorilor de matematică s-a desfășurat în intervalul 23-25 noiembrie 2012, la Sinaia, în cadrul proiectului Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii, ID 63671, fiind prima conferință din cele două prevăzute pe toată durata derulării proiectului.

Peste 200 de profesori de matematică, formatori, dar și formabili, din peste 20 de județe ale țării (dintre care Iași, Bacău, Suceava, Vaslui, Botoșani, Neamț, Constanța, Caraș-Severin, Cluj, Oradea) au participat la conferința care a marcat derularea a 22 de luni de proiect.

Conferința a fost deschisă de d-na prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector școlar general, care a prezentat participanților o Pledoarie pentru filosofia formării continue.

Invitații speciali, prof. Stelian Fedorca, Secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, prof. Daniel Grigorescu, Inspector general de matematică în cadrul M.E.C.T.S., prof. Gabriela Streinu-Cercel, consilier superior pentru matematică în cadrul Centrului Național de Examinare și Evaluare, prof. Teodor Sandu, inspector superior in cadrul Direcției Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar din cadrul M.E.C.T.S. au marcat prin discursurile lor importanța abordării unor tehnici moderne de predare a disciplinei matematică și măsura în care aceste demersuri abstracte sunt integrate în viața de toate zilele.

Prezentarea susținută de prof. Radu Jugureanu, Director al Departamentului AeL eContent, din cadrul SIVECO ROMÂNIA SA a atras atenția participanților asupra unor aspecte legate de evoluția rapidă a tehnologiilor și impactul tehnicilor moderne de comunicare asupra modului de predare și asupra elevilor.

Un impact deosebit au avut cele două intervenții în direct, prin intermediul tehnologiei moderne: o conferință susținută de prof. Florin Lupescu, Consilier principal in cadrul Comisiei Europene, în direct de la Bruxelles și un mesaj video din partea d-nei Neelie Kroes, Vicepreședinte al Comisiei Europene.

Partea a doua a conferinței a fost dedicată intervențiilor participanților, prin prezentarea unor exemple de bună practică.

Proiectul Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii este derulat de I.S.J. Iași, în calitate de beneficiar, având ca parteneri Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași, Asociația Formare Studia și SIVECO ROMÂNIA SA, desfășurându-se pe o perioadă de 30 de luni, începând cu luna ianuarie 2010.

Obiectivul general al proiectului constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe de a implementa un curriculum și de a aplica metode, tehnici activ-participative pentru a stimula interesul si creativitatea elevilor.

În cadrul proiectului a fost editat un suport de curs structurat în două module (MODUL A: Competențele curriculare – priorități ale reformei și MODUL B: Dezvoltarea profesională în societatea cunoașterii),sunt implicați 157 de experți și vor fi formate 5400 de cadre didactice.

Mai multe detalii despre proiect : http://matematica.isjiasi.ro ; Prezentare proiect 63671.pdf


Last Updated ( Wednesday, 28 November 2012 12:38 )
 

Burse pentru elevii ieșeni

Print

La nivelul județului Iași sunt înregistrați 9 149 de beneficiari ai bursei Bani de liceu (dintre care 1 170 de elevi provin din municipiul Pașcani) și 968 de beneficiari ai Bursei profesionale (dintre care 58 în municipiul Pașcani)

Bursa Bani de liceu are un cuantum de 180 ron și se acordă elevilor din liceele teoretice și vocaționale, în funcție de venitul fiecărui membru al familiei, iar Bursa profesională, cu un cuantum de 200 ron, se acordă tuturor elevilor înscriși în învățământul profesional (clasa a X-a), pe baza unei cereri care se înregistrează la secretariatele școlilor. Astfel, în luna noiembrie, toți beneficiarii celor două tipuri de burse vor primi sumele aferente lunilor septembrie, octombrie și noiembrie, în cuantum de 500 ron.

Acordarea bursei profesionale reprezintă o premiză importantă pentru reconfigurarea atitudinilor și a mentalităților în privința școlii profesionale.

Sprijinirea prin burse a elevilor din medii sociale defavorizate, calitatea formării acestora, relația cu agenții economici și corelarea cu piața muncii fac parte din strategia M.E.C.T.S. pe termen lung care vizează reconfigurarea școlii profesionale la standarde europene.

Mai multe detalii despre școlile profesionale din județul Iași : www.alegetidrumul.ro

Last Updated ( Wednesday, 21 November 2012 09:50 )
 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi