CLASA PREGĂTITOARE – INFORMAȚII UTILE

Print

CLASA PREGĂTITOARE – INFORMAȚII UTILE

Inspectoratul Școlar Județean Iași a luat toate măsurile pentru ca înscrierile în învățământul primar să se desfășoare în cele mai bune condiții, conform reglementărilor în vigoare, în interesul educațional al copiilor, în condițiile în care învățământul obligatoriu începe cu clasa pregătitoare, iar înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv, este obligatorie. Fiecare copil are asigurat un loc, numărul de locuri disponibil pentru clasa pregătitoare fiind mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar.

  • Părinții au acces la informațiile privind clasa pregătitoare pe site-ul I.S.J. Iași, www.isjiasi.ro, dar și pe site-ul fiecărei unități de învățământ care face înscrieri pentru învățământ primar.
  • În intervalul 30 martie-7 aprilie fiecare unitate de învățământ în care există clasă pregătitoare va organiza Ziua porților deschise, moment în care părinții și copii pot vizita spațiile și pot discuta cu cadrele didactice.
  • În intervalul 1-12 aprilie în grădinițe vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014.
  • De asemenea, începând cu ziua de 1 aprilie 2013, părinții pot apela gratuit numărul verde 0800 816 232, de luni până vineri în intervalul 9.00-16.00 și pot primi consultanță de la specialiștii în educație în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar sau clarificări în privința legislației specifice.
  • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională (telefon 0232 267 696), în intervalul 2-19 aprilie, de luni până vineri, orele 10.00-18.00, conform programării afișate pe site-ul I.S.J., în 10 centre arondate grădinițelor din județ.
  • Actele necesare înscrierii sunt: cerere-tip de înscriere, copie și original după actul de identitate al părintelui, copie și original al certificatului de naștere al copilului și, dacă este cazul, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I sau alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generaleși/sau specific.

Conform calendarului stabilit de M.E.N., în intervalul 2-22 aprilie 2013 are loc înscrierea copiilor în clasa pregătitoare prin completarea, de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea, a cererilor-tip, de luni până vineri, între orele 8.00-20.00 și sâmbăta între orele 8.00-13.00, conform unei programări afișate de fiecare unitate de învățământ. În ziua de 23 aprilie are loc repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru, prin aplicația informatică. Atragem atenția asupra faptului că ordinea înscrierii nu asigură un loc în clasa pregătitoare. Ocuparea unui loc în clasa pregătitoare este condiționată exclusiv de criteriile prevăzute de metodologie. Astfel, vă rugăm să vă adresați unităților de învățământ pentru înscrieri pe tot parcursul perioadei cuprinse în calendar, și nu doar în primele zile ale perioadei, pentru a nu aglomera inutil secretariatele unităților de învățământ.

Intervalul 22-26 aprilie este dedicat procesării, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Rezultatele acestei etape vor fi afișate în ziua de 29 aprilie 2013.

A doua etapă a înscrierilor demarează în ziua de 7 mai 2013, când are loc comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Astfel, cererile pot fi depuse în intervalul 8-17 mai 2013, la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. În urma acestei etape, în ziua de 24 mai are loc afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși.

Intervalul 27-31 mai 2013 este dedicat centralizării și soluționării, de către inspectoratul școlar, a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Înscrierea copiilor în învățământul primar este o etapă de importanță majoră în calendarul activităților desfășurate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Iași, iar derularea acesteia în condiții optime, conform legislației în vigoare, este o prioritate absolută pentru întreaga echipă de inspectori și directori.

 

Proiecte internaționale

Print

» proiecte_internationale_ISJ.pdf

 

Experiente europene pe tema educatiei incluzive

Print

Profesori ieșeni se află în aceste zile (19-22 martie 2013) la Madrid, pentru a participa, la Centrul Universitar LA SALLE, la Seminarul internațional Educația incluzivă. O necesitate fundamentală în contextul unei Europe diverse, multiculturale și multilingvistice, manifestare inclusă în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci LLP-LdV/PAR/2011/RO/007. Partenerii Proiectului sunt instituții educaționale din Franța, Belgia și Spania și România.

Partenerii din România sunt Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Școala Normală Vasile Lupu.

“Temele prezentate și intervențiile participanților s-au axat pe cadrul legislativ național și european ce ține de educația incluzivă, fiind evidențiate posibilități și limite ale acestui tip de educație în fiecare țară participantă, dar și metode și strategii utile în această secvență a ansamblului educațional, în vederea respectării principiului egalității de șanse și a dezvoltării plenare a copilului cu CES, pentru ca acesta să poată face față cu succes provocărilor societății cunoașterii. Experiența participanților, discuțiile purtate, au generat concluzii utile pentru ceea ce înseamnă viitorul educației incluzive în cadrul sistemelor educaționale, ținându-se cont, desigur, de tot ceea ce îneamnă contexxt și diversitate socio-culturală” a spus Prof. Dr. Bogdan Neculau, inspector pentru educație permanentă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Următoarea etapă a proiectului va consta într-o conferință internațională ce va avea loc la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, în luna iunie a anului curent. LLP-LdV/PAR/2011/RO/007

„Produsul final al parteneriatului îl va reprezenta volumul internațional publicat de Universitatea La Salle Madrid, cuprinzând reflecțiile participanților referitor la metode și strategii inovatoare de predare-învățare pentru formarea competențelor profesionale ale viitoarelor cadre didactice pentru învățământul primar și preprimar”, a declarat Prof. Dr. Irina Cosovanu, de la Școala Normală Vasile Lupu, coordonatorul european al Proiectului Leonardo.

Persoană de contact:

Prof. Dr. Irina Cosovanu

tel. 0723 597 926

 

Joc în limba franceză – un concurs inedit

Print

Joc în limba franceză – un concurs inedit

La sfârşitul acestei săptămâni, la Iaşi se desfăşoară Concursul naţional în limba franceză Jeu par le français, iniţiat de Inpectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, în contextul Lunii Francofoniei, fiind un eveniment așteptat cu bucurie de pasionații limbii franceze.

După ce, la inaugurarea de anul trecut, evenimentul s-a bucurat de un real succes, având în vedere că au participat peste 400 de elevi din mai multe județe ale Moldovei, anul acesta peste 600 de elevi din Iași, Bacău, Botoșani, Bihor, Covasna, Suceava și Vaslui au aplicat cu entuziasm pentru cea de-a doua ediție, organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Iași și Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză, cu sprijinul Serviciilor Culturale de pe lângă Ambasada Franței și al U.S.L.I.P.

Structurat în opt mari secțiuni: interpretare vocală, interpretare dramatica, recitare, monolog cu subiect cunoscut, monolog cu subiect la prima vedere, joc de rol, scurt metraj și imagine comentată, concursul se desfășoară duminică, 24 martie, începând cu ora 10.00, fiind găzduit cu generozitate de Colegiul Național. Toți elevii vor primi diplome și premii de participare, iar pentru ocupanții locurilor I, II și III sunt rezervate surprize speciale.

La cererea profesorilor și a elevilor, începând cu această ediție concursul își deschide porțile și pentru limba italiană – Impariamo l'italiano giocando – dar și pentru limba spaniolă – Aprender español jugando.

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi