Criteriul 4 - Activitatea metodică și științifică dovedită prin documente justificative

Print

> vezi documentul

Last Updated ( Thursday, 31 January 2013 12:38 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi