Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

Print

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 (descarcă)

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi