Musafiri din 6 țări europene la Liceul Tehnologic Virgil Madgearu Iași

Print

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Iaşi, în calitate de coordonator al proiectului „Durable Knowledge – Key to the Future” din cadrul Programului Învăţarea pe Parcursul Întregii Vieţi, Comenius Multilateral, organizează la Iaşi, în perioada 30 septembrie – 7 octombrie 2012, prima întâlnire de proiect. La Iaşi sunt aşteptaţi 13 profesori şi 12 elevi reprezentând şcolile partenere din 6 state europene (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Turcia, Germania şi Marea Britanie) ce se vor alătura colegilor români în efortul de a descoperi cum anume pot fi construite cunoştinţe durabile şi relevante pentru elevi.

În cadrul întâlnirii, în ziua de luni, 1 octombrie 2012, la ora 14.00, este programată desfăşurarea workshop-ului internaţional cu tema Abordări ale învăţării”, organizat în parteneriat cu I.S.J. Iaşi. Aici, fiecare dintre cele 7 şcoli partenere în proiect vor prezenta sugestii privind modalităţile de predare-învăţare care să ducă la rezultate cât mai bune în construirea de competenţe durabile şi relevante pentru elevii noştri în contextul actual.

Din programul întâlnirii de la Iaşi nu lipsesc orele deschise de istorie şi geografie a României (in ziua de 2 octombrie, la sediul Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” din str. Sf. Andrei nr. 70), o excursie de studiu în zona Braşov, prezentarea oraşului, concursuri şcolare, exerciţii de autocunoaştere în cadrul cărora elevii vor încerca să se prezinte pe sine şi aspiraţiile lor privind un viitor loc de muncă, în limba engleză, aceasta fiind limba de desfăşurare a proiectului.

„Considerăm că derularea acestui proiect pe perioada 2012-2014 reprezintă un pas important pentru instituţia noastră întrucât în acest moment societatea solicită sistemului educaţional un nou tip de absolvent, capabil să se adapteze şi să înveţe singur, pentru a putea face faţă mobilităţii pieţii muncii. Din această perspectivă, şcoala este nevoită să ia măsuri şi să îşi propună crearea de competenţe durabile care să îi ajute pe elevi, atât pe parcursul anilor de studiu, cât şi după absolvire, ajutându-i să acţioneze independent, învăţându-i cum să înveţe.” a subliniat prof. Ţurcănaşu Mihaela, coordonatorul proiectului.

Experienţa pe care profesorii şi elevii implicaţi în proiect o vor acumula pe parcursul derulării celor doi ani de proiect şi a întâlnirilor planificate să aibă loc în fiecare dintre cele 7 şcoli partenere va fi împărtăşită colegilor din şcoală, părinţilor, dar şi tuturor celor interesaţi de această temă prin intermediul produselor finale. Acestea constau în revista de proiect ce va prezenta exemple de activităţi de învăţare, un site al proiectului, găzduit de pagina liceului (http://economic2.ro/), ore deschise, excursii de studiu, mini-spectacole, întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici.

Una dintre problemele sistemului de educaţie actual este atitudinea pasivă a elevului în raport cu procesul educaţional, motivarea şi activarea lui în sensul participării la propria formare fiind una dintre cele mai complexe şi de actualitate provocări pentru sistemul educaţional la nivel european.

Prin proiectul „Durable Knowledge – Key to the Future” ne propunem să descoperim împreună soluţii, astfel încât să creştem motivaţia elevului de a învăţa pentru el însuşi şi să îi oferim activităţi de învăţare atractive şi care să îi stimuleze dorinţa de autoformare.

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi