Concursul național Made for Europe - ediţia 2012

Print

Concursul național Made for Europe - ediţia 2012

Concursul naţional „Made for Europe” este competiţia produselor finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare ce îşi propune să valorizeze şi să promoveze experienţele pozitive, stimulând creativitatea, inovaţia, spiritul de competiţie şi educaţia multiculturală.

La faza naţională desfăşurată la Bucureşti în perioada 19-21 aprilie 2012 au fost înscrise 100 de produse finale din toată ţara, iar premierea s-a derulat pe categorii de vârsta şi proiecte, dată fiind diversitatea produselor şi categoriile cărora se adresează, de la preşcolari până la elevi de liceu.
Din judeţul Iaşi au fost promovate 7 produse finale realizate în cadrul parteneriatelor multilaterale Comenius precum şi a unui proiect transfrontalier cu Republica Moldova, 3 dintre acestea fiind premiate:

Premiul I: Andrei Hodorog, COLEGIUL NAŢIONAL IAŞI, produs de proiect Website :www.tourist-tic.eu

Premiul II: Seitos Alexandru, Colegiul National Mihai Eminescu, (joc educațional on-line SMILEY –ERPG (Edu Role Play Game))

Premiu III: Ciobanu Victor, Colegiul Economic Administrativ - Opţional transdisplinar AQUA

Toate produsele premiate au corespuns criteriilor impuse, contribuind la consolidarea calităţii şi dimensiunii europene în educaţie, la dezvoltarea de competenţe-cheie, putând fi integrate în curriculum şi utilizate în activităţile curriculare şi extracurriculare ale şcolii, facilitând progresul şcolar/profesional al grupului ţintă.

Detalii despre desfăşurare şi rezultate: http://www.ismb.edu.ro/

Inspector şcolar proiecte educative europene

prof. Gabriela Conea

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi