Solicitare liste cu personalul didactic titular care urmeaza a fi pensionat cu data de 1.09.2010

Print

Conform Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011 nr.5886-10.11.2009 solicitam listele cuprinzând personalul didactic titular care urmează a fi pensionat cu data de 1.09.2010:

a)      pentru limita de vârsta standard

b)      la cerere conform art.127 alin 3 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare

Va rugam ca fiecare unitate şcolară sa trimită aceste date până vineri 8-01-2010 atât in format electronic la adresele corespunzătoare ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) cit şi în format tipărit, conform tabelului de mai jos.

Chiar daca nu aveţi cadre didactice titulare pensionabile la data de 1.09.2010 va rugam sa precizaţi acest lucru.

Nr. crt Unitatea de invatamant Numele si prenumele Postul/
catedra
Tipul de
pensionare C/V
Data nasterii
           
 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi