Selecție metodiști - dosare validate, planificarea probelor de selecție

Print

>Tabel candidați cu dosare validate pentru participarea la selecția metodiștilor (descarcă)

> Planificarea probelor de selecție a metodiștilor (descarcă)

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi