Valori fundamentale

Pentru realizarea acestei misiuni Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:

 • Adevărul - toată activitatea desfăşurată de către angajaţii Inspectoratului Şcolar Judeţean va urmări adevarul şi se va baza pe evidenţe şi fapte verificate.
 • Competenţa profesională - personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, angajat pe diferite poziţii, trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei.
 • Demnitatea - personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi va trata cu respect şi consideraţie toţi purtătorii de interese din educaţie: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.
 • Responsabilitatea - fiecare persoană din echipa Inspectoratului Şcolar Judeţean trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru succes şi esec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecinţele.
 • Integritatea - în toate activităţile derulate, personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean trebuie să dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur.
 • Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite - Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi va urmări îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin:
  • evaluarea continuă a activităţii inspectorilor şi personalului Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru asigurarea profesionalismului, a calităţii şi a integrităţii;
  • consultarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie (cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) cu privire la toate demersurile care au în vedere creşterea calităţii serviciilor educaţionale;
  • comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale în vederea obţinerii informaţiilor relevante ce au legatură cu serviciile educaţionale oferite de instituţiile şcolare;
  • realizarea de rapoarte semestriale şi informarea publicului cu privire la activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean, a stării învăţământului în judeţul Iaşi;
  • realizarea de parteneriate şi colaborarea cu instituţii similare din ţară şi din Europa, cu instituţii non guvernamentale, cu reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale;
  • compararea continuă a rezultatelor activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean cu rezultatele altor instituţii similare din ţară şi din Europa;
  • implicarea personalului Inspectoratului Şcolar Judeţean în programe de formare continuă, în proiecte europene şi în cercetare.