METODOLOGIE PRIVIND MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR IN ANUL SCOLAR 2010-2011(Descarca fisier)

C A L E N D A R U L miscarii personalului didactic din învatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011(Descarca fisier)

Last Updated ( Thursday, 18 February 2010 14:40 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi