Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2017

Print

» vezi documentul

Last Updated ( Thursday, 11 January 2018 15:07 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi